Giỏ hàng của bạn không có sản phẩm

Hàn, cắt kim loại cần tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động

Vào ngáy 12-11 năm 2013 Bộ Lao động và thương binh xã hội đã có công văn đề nghị các ủy ban nhân dân của các tỉnh và thành phó trực thược trung ương phải tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong lao động, bao ho lao đong nhất là trong quá trình hàn, cắt kim loại.

Cũng theo đó bộ lao động thương binh va xã hội cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, và thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sỡ ban ngành cơ quan phòng cháy chữa cháy, các chính quyền các cấp thuộc phảm vi quản lý tổ chức thực hiện một số nội dung sau :

1 . Cần đẩy mạnh triển khai công tác huấn luyện an toàn về lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ nói chung, ở công việc hàn nói riêng cho người sử dụng lao động và người lao động theo đúng quy định, phổ biến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh lao động.

2. Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toan, phòng chống cháy, chữa cháy, cần ưu tiên các cơ sở hoạt động hàn cắt kim loại tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ nhu các nhà kho, khu chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng... đang sữa chữa. Xử lý nghiêm những cơ sở, cá nhân có hành vi vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động những cơ sở vi phạm nghiêm trọng những quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

3. Các cơ sở hàn, cắt kim loại và các cơ sở có nguy cơ cao mất an toàn lao động, cháy nổ cần chủ động tổ chức tập huấn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, thoát hiểm cho người lao động, lập các phương án, biện pháp an toàn, phòng cháy, chửa cháy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại nơi làm việc theo đúng quy định.

Tin tức nổi bật

Tin cũ hơn

Tin Mới hơn