There is no product in your shoping cart

Hotel and restaurant uniforms

Design and manufacture uniforms for hotels and restaurants with best price in HCMC.

Product list: Hotel and restaurant uniforms

Đồng phục nhà hàng khách sạn - 010
Mã số: LADP-KS010
 • Đồng phục phục vụ nhà hàng
 • Chất liệu: vải ford, vải kate, silk
 • Nhiều màu, size
Áo đồng phục nhà hàng khách sạn - 011
Mã số: LADP-KS011
 • Đồng phục nhân viên nhà hàng
 • Chất liệu: vải kate, vải ford, silk
 • Nhiều size
Đồng phục nhà hàng - 012
Mã số: LADP-KS012
 • Đồng phục  nhà hang - ks
 • Chất liệu: vải kate, vải ford, silk
 • Màu trắng , may size
Đồng phục nhà hàng - 013
Mã số: LADP-KS013
 • Đồng phục đầu bếp nhà hàng - ks
 • Chất liệu: vải kaki, ford, cashme
 • Nhiều size
Tạp dề nhà hàng - 014
Mã số: LADP-KS014
 • Tạp dề nhà hàng
 • Chất liệu: vải si, kaki, vải ford
 • Màu trắng, may nhiều size
Mũ đầu bếp nhà hàng - 015
Mã số: LADP-KS015
 • Mũ đầu bếp nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki
 • Màu trắng, may nhiều size
Nón đồng phục nhà hàng - 016
Mã số: LADP-KS016
 • Mũ, nón đồng phục nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki, ford, cashme
 • Màu xanh, may nhiều size
Nón đồng phục nhà hàng - 017
Mã số: LADP-KS017
 • Mũ nón đồng phục
 • Chất liệu: vải kaki
 • Màu trắng, may nhiều size
Nón vải đồng phục nhà hàng khách sạn - 018
Mã số: LADP-KS018
 • Nón lưỡi trai đồng phục
 • Chất liệu: vải kaki
 • Nhiều màu, nhiều size
Nón vải đồng phục du lich - 019
Mã số: LADP-KS019
 • Nón vải tai bèo đồng phục du lịch, nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki
 • Màu trắng, may nhiều size
Nón đồng phục nhà hàng, du lịch - 020
Mã số: LADP-KS020
 • Nón lưỡi trai đồng phục du lịch, nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki
 • Màu trắng, may nhiều size
Áo đồng phục nhà hàng - khách sạn - 021
Mã số: LADP-KS021
 • Áo đồng phục nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki, kate, vải ford
 • Màu trắng, may nhiều size
Nón đồng phục nhà hàng - ks 022
Mã số: LADP-KS022

- Nón đồng phục nhà hàng

- Chất liệu: kaki, cashme, ford

- May nhiều size

Đồng phục khách sạn - 023
Mã số: LADP-KS023
 • Đồng phục nhân viên nam lễ tân khách sạn
 • Chất liệu: vải cashme,  kate Ý, kate Mỹ,  vải si
 • Nhiều màu cho khách h&
Đồng phục khách sạn - 024
Mã số: LADP-KS024
 • Đồng phục nhân viên lễ tân khách sạn nam
 • Chất liệu:  kate Ý, kate Mỹ,  vải si, cashme
 • Nhiều màu

 

Đồng phục đầu bếp nhà hàng - 025
Mã số: LADP-KS025
 • Đồng phục đầu bếp nhà hàng
 • Chất liệu: kaki, ford, vải silk
 • May phối màu, may size, may đo
Đồng phục khách sạn - 026
Mã số: LADP-KS026
 • Đồng phục nhân viên nam khách sạn
 • Chất liệu: vải ford, vải cashme,  kate ,  vải si
 • Nhiều size

 

Đồng phục khách sạn - 027
Mã số: LADP-KS027
 • Đồng phục nhân viên lễ tân nữ
 • Chất liệu: vải si, cashme, kate Ý, kate Mỹ
 • Nhiều màu

 

Đồng phục khách sạn - 028
Mã số: LADP-KS028
 • Đồng phục nhân viên nữ lễ tân khách sạn
 • Chất liệu vải may: vải si, cashme, kate Ý, kate Mỹ
 • Nhiều màu

 

Đồng phục khách sạn - 029
Mã số: LADP-KS029
 • Đồng phục nhân viên khách sạn
 • Chất liệu: vải cashme,  kate,  vải silk
 • May nhiều size

 

Đồng phục khách sạn - 030
Mã số: LADP-KS030
 • Đồng phục khách sạn
 • Chất liệu: vải si, cashme, kate Ý, kate Mỹ
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục khách sạn - 031
Mã số: LADP-KS031
 • Đồng phục khách sạn
 • Chất liệu: vải si, ford, kate Ý, kate Mỹ
 • Nhiều màu

 

Đồng phục khách sạn - 032
Mã số: LADP-KS032
 • Đồng phục tạp vụ, buồng phòng khách sạn
 • Chất liệu: vải cashme, ford, kate, vải silk
 • May nhiều size

 

Đồng phục khách sạn - 033
Mã số: LADP-KS033
 • Đồng phục nhân viên khách sạn
 • Chất liệu: vải si, cashme, kate Ý, kate Mỹ
 • Nhiều size

 

Đồng phục lễ nam tân khách sạn - 034
Mã số: LADP-KS034
 • Đồng phục nam lễ tân khách sạn
 • Chất liệu:  kate Ý, kate Mỹ,  vải si, cashme
 • Nhiều màu

 

Đồng phục khách sạn - 035
Mã số: LADP-KS035
 • Đồng phục nhân viên buồng phòng nữ
 • Chất liệu:  kate, vải si, cashme
 • Nhiều màu

 

Đồng phục khách sạn - 044
Mã số: LADP-KS044
 • Đồng phục nhân viên buồng phòng
 • Chất liệu:  kate,  vải si, cashme
 • Nhiều màu

 

Đồng phục lễ tân khách sạn nam nữ - 036
Mã số: LADP-KS036
 • Đồng phục nhân viên lễ tân khách sạn
 • Chất liệu: vải  kate Ý, kate Mỹ mặc thoáng mát
 • Nhiều màu

 

Đồng phục khách sạn - 037
Mã số: LADP-KS037
 • Đồng phục nữ nhân viên buồng phòng, tạp vụ
 • Chất liệu:  kate Ý, kate Mỹ,  vải si, cashme
 • Nhiều màu
Đồng phục khách sạn - 038
Mã số: LADP-KS038
 • Đồng phục lễ tân khách sạn nữ
 • Chất liệu:  kate Ý, kate Mỹ,  vải si, cashme
 • Nhiều màu

 

Đồng phục khách sạn - 039
Mã số: LADP-KS039
 • Đồng phục nữ lễ tân khách sạn
 • Chất liệu: kate Nhật, kate Ý, kate Mỹ
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục khách sạn - 040
Mã số: LADP-KS040
 • Đồng phục nữ nhân viên lễ tân
 • Chất liệu:  kate Ý, kate Mỹ,  vải si
 • Nhiều màu

 

Đồng phục khách sạn - 041
Mã số: LADP-KS041
 • Đồng phục lễ tân khách sạn nữ
 • Chất liệu:  kate Ý, kate Mỹ,  vải silk
 • Nhiều màu

 

Đồng phục khách sạn - 042
Mã số: LADP-KS042
 • Đồng phục khách sạn
 • Chất liệu: vải silk, cashme, kate
 • Nhiều size

 

Đồng phục khách sạn - 043
Mã số: LADP-KS043
 • Đồng phục khách sạn cho nữ
 • Chất liệu: vải silk, cashme, kate
 • Nhiều size

 

Đồng phục khách sạn - 045
Mã số: LADP-KS045
 • Đồng phục nhân viên nam khách sạn 
 • Chất liệu: vải silk, cashme, kate
 • Nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 047
Mã số: LADP-KS047
 • Đồng phục nhà hàng
 • Chất liệu: vải si, cashme, kate, silk
 • Nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 048
Mã số: LADP-KS048
 • Đồng phục nữ nhân viên phục vụ nhà hàng
 • Chất liệu: vải kate, vải ford silk
 • Nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 049
Mã số: LADP-KS049
 • Đồng phục phục vụ nhà hàng
 • Chất liệu:  kate , ford, silk
 • Nhiều màu

 

Đồng phục nhà hàng -050
Mã số: LADP-KS050
 • Đồng phục phục vụ nhà hàng
 • Chất liệu:  kaki, cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 051
Mã số: LADP-KS051
 • Đồng phục nhân viên phục vụ
 • Chất liệu: vải kaki, cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 052
Mã số: LADP-KS052
 • Đồng phục nhân viên phục vụ nhà hàng
 • Chất liệu:  kate, vải cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 053
Mã số: LADP-KS053
 • Đồng phục đầu bếp, phục vụ nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki, cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 054
Mã số: LADP-KS054
 • Đồng phục nhân viên phục vụ nhà hàng
 • Chất liệu:  kaki, cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 055
Mã số: LADP-KS055
 • Đồng phục nữ phục vụ nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki, vải cashme, kate, si
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 056
Mã số: LADP-KS056
 • Đồng phục nam phục vụ nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki, vải cashme, vải si, kate
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 057
Mã số: LADP-KS057
 • Đồng phục đầu bếp nhà hàng
 • Chất liệu:  kaki, vải cashme
 • Nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 058
Mã số: LADP-KS058
 • Đồng phục đầu bếp nhân viên nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki, vải cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 059
Mã số: LADP-KS059
 • Đồng phục đầu bếp 
 • Chất liệu: vải kaki, vải cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 060
Mã số: LADP-KS060
 • Đồng phục đầu bếp nhân viên nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki, vải cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 061
Mã số: LADP-KS061
 • Đồng phục nam phục vụ nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki, vải cashme, vải si, kate
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 062
Mã số: LADP-KS062
 • Đồng phục đầu bếp nhân viên nhà hàng
 • Chất liệu: vải kaki, vải cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục đầu bếp nhà hàng - 063
Mã số: LADP-KS063
 • Đồng phục đầu bếp nhà hàng
 • Chất liệu:  kaki, cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 064
Mã số: LADP-KS064
 • Đồng phục đầu bếp nhà hàng
 • Chất liệu:  kaki, cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục đầu bếp nhà hàng - 065
Mã số: LADP-KS065
 • Đồng phục đầu bếp nhà hàng
 • Chất liệu:  kaki, cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 066
Mã số: LADP-KS066
 • Đồng phục nhân viên phục vụ nhà hàng, quán ăn
 • Chất liệu:  vải thun cotton, PE
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục nhà hàng - 067
Mã số: LADP-KS067
 • Đồng phục nhân viên phục vụ nhà hàng, quán ăn
 • Chất liệu:  kaki, cashme
 • Nhiều màu, nhiều size

 

Đồng phục spa - 068
Mã số: LADP-KS068
 • Đồng phục nữ nhân viên spa
 • Chất liệu: vải kate, vải ford ,vải cashme
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 069
Mã số: LADP-KS069
 • Đồng phục nữ nhân viên spa, massage
 • Chất liệu:  kate, vải cashme, si
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 070
Mã số: LADP-KS070
 • Đồng phục nhân viên spa
 • Chất liệu:  kate, vải cashme, si
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 071
Mã số: LADP-KS071
 • Đồng phục nhân viên spa
 • Chất liệu:  kate, vải cashme, si
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 072
Mã số: LADP-KS072
 • Đồng phục nhân viên spa
 • Chất liệu:  kate Mỹ, kate Ý, vải cashme, si
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 073
Mã số: LADP-KS073
 • Đồng phục nhân viên massage, spa
 • Chất liệu: vải kate, vải cashme, si
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 074
Mã số: LADP-KS074
 • Đồng phục nhân viên massage, spa
 • Chất liệu: vải kate, vải si, cashme
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 075
Mã số: LADP-KS075
 • Đồng phục nhân viên spa, massage
 • Chất liệu:  kate Ý, vải cashme, si
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 076
Mã số: LADP-KS076
 • Đồng phục nhân viên massage, spa
 • Chất liệu: vải kate, vải cashme
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 077
Mã số: LADP-KS077
 • Đồng phục nhân viên spa, massage
 • Chất liệu: vải kate Mỹ, kate ý, vải cashme, si
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 078
Mã số: LADP-KS078
 • Đồng phục nhân viên spa, massage
 • Chất liệu:  kate, vải ford, silk
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 079
Mã số: LADP-KS079
 • Đồng phục nhân viên spa
 • Chất liệu:  kate, vải ford, silk
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 080
Mã số: LADP-KS080
 • Đồng phục nhân viên spa, massage
 • Chất liệu:  kate, vải cashme, silk, ford
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 081
Mã số: LADP-KS081
 • Đồng phục nhân viên spa
 • Chất liệu:  kate, vải cashme, vải silk
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 082
Mã số: LADP-KS082
 • Đồng phục nhân viên spa, massage
 • Chất liệu:  kate, vải cashme, si
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 083
Mã số: LADP-KS083
 • Đồng phục nhân viên spa
 • Chất liệu: ford, kate, vải cashme, silk
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 084
Mã số: LADP-KS084
 • Đồng phục nhân viên massage, spa
 • Chất liệu:  kate, vải cashme, si
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 085
Mã số: LADP-KS085
 • Đồng phục nữ nhân viên spa
 • Chất liệu: vải kate, vải ford, vải cashme, silk
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 086
Mã số: LADP-KS086
 • Đồng phục nhân viên spa
 • Chất liệu:  kate, vải ford
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 087
Mã số: LADP-KS087
 • Đồng phục nhân viên massage, spa
 • Chất liệu:  kate, vải ford, vải cashme, si
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 088
Mã số: LADP-KS088
 • Đồng phục nhân viên spa
 • Chất liệu:  kate, vải cashme, silk
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 089
Mã số: LADP-KS089
 • Đồng phục nhân viên spa
 • Chất liệu: ford, silk, kate
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 090
Mã số: LADP-KS090
 • Đồng phục nhân viên massage, nhân viên spa
 • Chất liệu:  kate, si, cashme, vải ford
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 091
Mã số: LADP-KS091
 • Đồng phục nhân viên massage, spa
 • Chất liệu: vải ford,  kate, vải cashme
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 092
Mã số: LADP-KS092
 • Đồng phục nhân viên spa
 • Chất liệu:  kate, ford, vải cashme, silk
 • Nhiều size, nhiều màu

 

Đồng phục spa - 093
Mã số: LADP-KS093
 • Đồng phục nhân viên spa, massage
 • Chất liệu:  kate Mỹ, vải cashme, silk
 • Nhiều size

 

Đồng phục spa - 094
Mã số: LADP-KS094
 • Đồng phục nữ nhân viên spa, massage
 • Chất liệu:  kate, vải cashme, si
 • Nhiều size

 

Restaurant uniform - 006
Mã số: LADP-KS006
 • Apron
 • Material: khaki
 • Multicolor
Restaurant uniform - 005
Mã số: LADP-KS005
 • Apron
 • Material: khaki
 • Multicolor
Restaurant uniform - 003
Mã số: LADP-KS003
 • Apron
 • Material: khaki
 • Multicolor
Restaurant uniform - 004
Mã số: LADP-KS004
 • Cook uniform
 • Material: khaki
 • Color: white
Restaurant uniform - 001
Mã số: LADP-KS001
 • Apron
 • Material: khaki
 • Multicolor
Restaurant uniform - 002
Mã số: LADP-KS002
  • Waiter uniform
  • Chemise and trousers
  • Multisize and color
  Restaurant uniform - 007
  Mã số: LADP-KS007
  • Apron
  • Material: khaki
  • Multicolor
  Restaurant uniform - 008
  Mã số: LADP-KS008
  • Chef Hat
  • Material: khaki
  • Multicolor
  Restaurant uniform -ks-009
  Mã số: LADP-KS009
  • Restaurant apron
  • Material: tweed, khaki
  • Many colors
  Đồng phục nhà hàng - khách sạn - 095
  Mã số: LADP-KS095
  • Áo đồng phục nhân viên nhà hàng 
  • Chất liệu: kate
  • Nhiều size hoặc may đo theo yêu cầu

   

  Đồng phục nhà hàng - khách sạn - 096
  Mã số: LADP-KS096
  • Áo đồng phục nhà hàng
  • Chất liệu: kate
  • May nhiều size theo yêu cầu

   

  Áo vest đồng phục - 097
  Mã số: LADP-KS097
  • Áo vest đồng phục
  • May nhiều size, may đo theo yêu cầu

   

  Áo đồng phục nhà hàng - 098
  Mã số: LADP-KS098
  • Áo đồng phục nhà hàng
  • May nhiều size, may đo

   

  Áo đồng phục nhà hàng - ks -099
  Mã số: LADP-KS099
  • Áo đồng phục nhà hàng
  • May nhiều size, may đo

   

  Tạp dề - 100
  Mã số: LADP-KS100
  • Kiểu: tạp dề
  • May nhiều size

   

  Tin tức bảo hộ lao động

  Hot News

   Latest News