There is no product in your shoping cart

Gilets

Supply all kinds of safety gilet, jacket with best price in HCMC

Product list: Gilets

Working gilet - 110
Mã số: LADP-GL001
 • Gilet coat
 • Material: canvas
 • Multisize and color
Working gilet - 111
Mã số: LADP-GL002
 • Golf gilet
 • Material: khaki
 • Multisize and color
Working gilet - 114
Mã số: LADP-GL003
 • Golf gilet
 • Material: khaki
 • Multisize and color
Working gilet - 115
Mã số: LADP-GL004
 • Golf gilet
 • Material: khaki
 • Multisize and color
Safety workwear - 117
Mã số: LADP-GL005
 • Gilet
 • Material: khaki
 • Multisize and color
Áo ghi lê bảo hộ lao động - GL008
Mã số: LADP-GL008
 • Áo ghi lê golf bảo hộ lao động
 • Chất liệu:  kaki
 • Nhiều màu, may nhiều size
Áo ghi lê bảo hộ lao động - GL009
Mã số: LADP-GL009
 • Áo ghi lê bảo hộ may phản quang
 • Chất liệu: vải kaki
 • Nhiều màu, may nhiều size
Áo ghi lê bảo hộ lao động - GL010
Mã số: LADP-GL010
 • Áo ghi lê may phản quang
 • Chất liệu:  kaki
 • Nhiều màu, size
Áo ghi lê - GL011
Mã số: LADP-GL011
 • Áo ghi lê đồng phục
 • Chất liệu:  kaki, ford, cashme
 • Nhiều màu, size
Áo ghi lê bảo hộ lao động - GL012
Mã số: LADP-GL012
 • Áo ghi lê bảo hộ phối phản quang
 • Chất liệu: vải kaki
 • Nhiều màu, size
Áo ghi lê bảo hộ - GL013
Mã số: LADP-GL013
 • Áo ghi lê golf bảo hộ lao động
 • Chất liệu: vải kaki
 • Nhiều màu, size
Áo ghi lê kỹ thuật - GL014
Mã số: LADP-GL014
 • Áo ghi lê kỹ thuật
 • Chất liệu:  kaki
 • Nhiều màu, nhiều size
Áo ghi lê - GL015
Mã số: LADP-GL015
 • Áo ghi lê golf đồng phục
 • Chất liệu:  kaki
 • Nhiều size
Áo ghi lê - GL016
Mã số: LADP-GL016
 • Áo ghi lê đồng phục
 • Chất liệu:  kaki, vải ford, cashme
 • Nhiều màu, size
Áo ghi lê bảo hộ may phối phản quang - GL017
Mã số: LADP-GL017
 • Áo ghi lê may phối phản quang
 • Chất liệu: vải kaki
 • Nhiều màu, size
Áo ghi lê kỹ thuật - GL018
Mã số: LADP-GL018
 • Áo ghi lê golf bảo hộ
 • Chất liệu:  kaki
 • Nhiều màu, nhiều size
Áo ghi lê - GL019
Mã số: LADP-GL019
 • Áo ghi lê đồng phục
 • Chất liệu: vải ford, kaki
 • Nhiều màu, size
Áo ghi lê - GL020
Mã số: LADP-GL020
 • Áo ghi lê đồng phục
 • Chất liệu:  kaki, ford, cashme
 • Nhiều màu, size
Áo gile vải bảo hộ lao động 030
Mã số: LADP-GL030

- Áo gile kỹ sư vải

- chất liệu : vải phối phản quang

- Nhiều màu , nhiều size .

Áo ghi lê kỹ sư - 021
Mã số: LADP-GL021
 • Áo ghi lê đồng phục phối phản quang
 • Chất liệu: kaki
 • Nhiều màu, size
Áo ghi lê may phan quang - 022
Mã số: LADP-GL022
 • Áo ghi lê may phản quang, phối vải lưới
 • Xuất xứ: Lộc An
Áo ghi lê kỹ sư may phản quang - 023
Mã số: LADP-GL023
 • Áo ghi lê may phản quang, phối vải lưới
 • Xuất xứ: BHLĐ Lộc An

 

Áo ghi lê kỹ sư bảo hộ lao động - 024
Mã số: LADP-GL024

- Áo ghi lê golf

- Chất liệu:  kaki

Áo gile phục vụ nhà hàng
Mã số: LADP-GL031

- Áo gile phục vụ karaoke

- Chất liệu : Vải phối

- Nhiiều màu , nhiều size. 

Áo gi lê quảng cáo - 025
Mã số: LADP-GL025

- Kiểu áo gi lê quảng cáo nhà hàng, quán ăn

- Xuất xứ: được may tại BHLĐ Lộc An

Workwear clothing - 320
Mã số: LADP-GL006
 • Golf gilet
 • Material: khaki
 • Many colors and sizes
Worker gilet -315
Mã số: LADP-GL007
 • Worker gilet
 • Material: khaki
 • Many colors and sizes

 

Áo ghi lê - GL026
Mã số: LADP-GL026

- Áo ghi lê dồng phục

- Chất liệu : kaki

- Nhiều màu , nhiều size

Áo ghi lê bảo hộ lao động GL027
Mã số: LADP-GL027

- kiểu : Áo gi lê đồng phục

- chất liệu : kaki

Nhiều kiểu , nhiều size

Áo ghi lê bảo hộ lao động GL028
Mã số: LADP-GL028

- Kiểu : áo ghi lê kỹ sư bảo hộ

- Chất liệu : kaki

Vải nhiều màu , nhiều size .

Áo ghi lê bảo hộ lao động GL029
Mã số: LADP-GL029

- Kiểu : Áo ghi lê kỹ sư bảo hộ

- Chất liệu kaki

Nhiều màu , nhiều size

Áo ghi lê BHLĐ Hòa Bình Corp - 030
Mã số: LADP-GL032
 • Áo ghi lê golf
 • Chất liệu:  kaki
 • Nhiều màu, size

 

Áo ghi lê bhlđ VietCorp -031
Mã số: LADP-GL033
 • Áo ghi lê golf
 • Chất liệu:  kaki
 • Nhiều màu, size

 

Áo ghi lê Đoàn Nhất JSC - 034
Mã số: LADP-GL034
 • Áo ghi lê kỹ sư
 • Chất liệu:  kaki, vải lưới
 • Nhiều màu, size

 

Áo ghi lê kỹ thuật Phan Nhân corp - 035
Mã số: LADP-GL035
 • Áo ghi lê kỹ thuật
 • Chất liệu:  kaki, vải lưới
 • Nhiều màu, size

 

Áo ghi lê kỹ sư may phản quang - 036
Mã số: LADP-GL036
 • Áo ghi lê kỹ thuật may phản quang
 • Chất liệu:  kaki, vải lưới
 • Nhiều màu, size

 

Áo ghi lê kỹ sư - 037
Mã số: LADP-GL037
 • Áo ghi lê kỹ thuật
 • Chất liệu:  kaki, may phản quang
 • Nhiều màu, size

 

Áo ghi lê kỹ sư - 038
Mã số: LADP-GL038
 • Áo ghi lê kỹ thuật
 • Chất liệu:  kaki, may phản quang
 • Nhiều màu, size

 

Tin tức bảo hộ lao động

Hot News

  Latest News